Jak wykorzystać ciąg Fibonacciego w inwestowaniu

Ciąg Fibonacciego odgrywa dla traderów ważną rolę podczas tworzenia strategii handlu na rynku. Na podstawie tego ciągu wyznacza się poziomy docelowe, określa się liczby Fibonacciego na giełdzie oraz na ich podstawie opiera się plany działania. Czym jednak ciąg Fibonacciego jest?

Ciąg Fibonacciego – co to?

Jest to ciąg liczb, które odkrył włoski matematyk, Leonardo Fibonacci. Ciąg ten prezentuje się następująco: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 itd. Zaczyna się od jedynki, a każda kolejna liczba ciągu to suma dwóch poprzednich. Iloraz liczby ciągu oraz liczby poprzedniej to 1.618, a iloraz liczby następnej za tą liczbą to 0,618. Są to dwa najważniejsze współczynniki – szczególną rolę odgrywa liczba 1,618, czyli liczba Phi, która ukazuje złoty podział.

Złota proporcja

Złoty podział, czyli liczba Phi, to taki podział odcinka, że relacja między krótszą a dłuższą częścią jest taka sama jak relacja dłuższej części do całości i jest jej równa. Odwrotnością Phi, czyli 1,618 jest 0,618. Zakłada ona, że podstawą jest podzielenie liczby z ciągu Fibonacciego przez kolejną liczbę z tego ciągu.  Przykładowo: 233/144=1,618.

Zniesienia i poziomy zniesień Fibonacciego

Zniesienia Fibonacciego mają związek z obszarami wsparcia i oporu, czyli, najprościej mówiąc, stanowią potencjalne zniesienie ruchu ceny. Zniesienia fibo wykorzystuje się przy tworzeniu strategii na rynkach finansowych. Wyznacza się je za pomocą linii poziomych i próbuje wskazać obszary oporu bądź wsparcia na poziomach wyznaczonych przez liczbę Phi, zanim rynek wróci do pierwotnego kierunku. Poziomy te wyznaczane są poprzez naniesienie linii trendu między dwa skrajne punkty oraz późniejsze podzielenie odległości pionowej przez następujące współczynniki Fibonacciego: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% oraz 100%.

Poziomy zniesień Fibonacciego wykorzystywane w transakcjach nie są oparte na liczbach, które ciąg Fibonacciego prezentuje – poziomy uzyskuje się z zależności między liczbami z tego ciągu. Wskazują one liczby Fibonacciego m. in., na giełdzie czy rynku Forex – współczynnik 38,2% uzyskuje się poprzez podzielenie liczby z ciągu przez liczbę znajdującą się dwa miejsca w prawo, a 23,6% jest wynikiem podzielenia liczby z ciągu przez liczbę, która znajduje się trzy miejsca w prawo. Poziomy te pomagają określić możliwe punkty zwrotne cen.

Strategie oparte o zniesienia Fibonacciego i ich rola

Na giełdzie korzysta się z wielu strategii, które opierają się na poziomach Fibonacciego. Są to między innymi złota proporcja, ciąg liczb Fibonacciego na giełdzie czy określanie poziomów docelowych za ich pomocą. 

Fibonacci na rynku Forex

Gracze na rynku Forex korzystają ze zniesień Fibonacciego w celu znalezienia miejsca, w którym można umieścić zlecenia wejścia na rynek oraz w celu realizacji zysków. Zniesienia Fibonacciego wskazują kluczowe poziomy oportu i wsparcia. Oblicza się je, kiedy cena na rynku Forex wykonała znaczny skok w górę bądź w dół, a potem ustabilizowała się na danym poziomie. Poziomów Fibonacciego można użyć również podczas zamykania pozycji blisko szczytu dużego ruchu – inwestorzy mogą wtedy określić możliwe przyszłe poziomy wsparcia i oporu. 

Znajomość ciągu Fibonacciego oraz jego zniesień może okazać się bardzo przydatną wiedzą podczas analizy rynku. Może pozwolić na bardziej precyzyjną analizę obecnej sytuacji i zwiększyć dochody ze sprzedaży. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o innych strategiach Forex, zajrzyj do naszego zakątka o edukacji 🙂

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.