Inflacja w 2022 roku – co nas czeka …

Spis treści:

1.   Czym jest inflacja?

2.   Rodzaje inflacji.

3.   Przyczyny inflacji.

4.   Skutki inflacji.

5.   Jakie są przyczyny inflacji na 2022 rok?

6.   Jak uchronić się przed inflacją 2022?

Czym jest inflacja?

Według definicji jest to wzrost poziomu cen towarów i usług. Skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

W prostym tego słowa znaczeniu kupimy mniej towarów i usług, ale nie tylko… Osoby posiadające mniejsze lub większe oszczędności muszą liczyć się z tym, że trzymając pieniądze na koncie czy „w skarpecie” z dnia na dzień tracą odpowiedni procent oszczędności, którego miarą jest właśnie stopa inflacji.

Ada Glapiński Inflacja 2022

Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest Adam Glapiński. Sprawuję on rząd od 21 czerwca 2016 roku. 

Rodzaje inflacji:

Wyróżniamy różne rodzaje inflacji:

 • deflacja – ujemna,
 • pełzająca – nieprzekraczająca 5% rocznie,
 • galopująca- roczny wzrost cen według stopy dwu-albo trzycyfrowej, od 50 % w górę,
 • hiperinflacja – wzrost cen przekracza 150 %,
 • wewnętrzna – wzrost ogólny poziomu cen i dóbr usług w pewnym okresie czasu,
 • budżetowa – deficyt budżetowy (wydatki rządowe przewyższające dochody) 
 • kredytowa – wyższe ceny na towary i usługi, wynikające z nieuzasadnionej ekspansji kredytowej,
 • popytowa – wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce spowodowany wzrostem popytu,
 • jawna – wzrost cen,
 • otwarta – wzrost cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży,
 • ukryta – niedobór towaru na rynku.

Przyczyny inflacji:

 • Zwiększenie podaży pieniądza poprzez jego eksmisję przez bank centralny lub kreacje w bankach komercyjnych, 
 • gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych,
 • wzrost zagregowanego popytu w gospodarce,
 • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy),
 • przeinwestowanie gospodarki,
 • wadliwa struktura gospodarki,
 • import inflacji.

Skutki inflacji:

 • redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz, kosztem innych użytkowników,
 • realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności , które nie podlegają waloryzacji,
 • tak zwane koszty zdartych zelówek, które wynikają z tego, że przy wzroście inflacji ludzie dążą do utrzymania mniejszych zasobów gotówki, jest to związane z częstszymi dojazdami do banku czy do bankomatów,
 • koszty zmian karty dań, jest to spowodowane tym, że przy wysokiej inflacji firmy częściej muszą dostosowywać swoje ceny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami  (restauracje zmieniają częściej karty dań).

Prognoza na rok 2022 nie jest zadowalająca. Inflacja na 2022 rok.

Przewidywalna inflacja na  2022 rok wyniesie 7,6%. Natomiast prognozowany szczyt inflacji w 2022 przypadnie na czerwiec i wynieść ma 8,3%.  Inflacja następnie ma się obniżać sukcesywnie aż do osiągnięcia 6,2% w grudniu 2022 roku.

Jakie są przyczyny inflacji 2022?

Od początku trwania pandemii możemy zauważyć liczne restrykcje, ograniczenia i wprowadzone lockdowny. Odbiło się to bardzo negatywnie na Polskiej gospodarce. Wielu przedsiębiorców zmuszonych było do zamknięcia swoich interesów. Kolejne dofinansowania, tarcze antyinflacyjne, pomoc dla przedsiębiorców spowodowała rozpoczęcie dodruku naszej waluty. Tym samym jej moc nabywcza zaczęła się osłabiać. W połowie 2021 roku media zaczęły informować o możliwych podwyżkach cen usług i towarów – co okazało się sprawdzoną informacją. Końcem ubiegłego roku wielu Polaków przestraszyło się zapowiedzi rosnących cen opału – te zwiększyły się w zależności od surowca o minimum 50 procent w bardzo krótkim czasie. Rzadko pojawia się informacja o kolejnej istotnej przyczynie – wzroście cen emisji CO2. Jednak to właśnie cena gazu i prądu najbardziej wpłynie na inflację w 2022 roku. Wzrost cen gazu przełożył się już w 2021 roku, kiedy to ceny nawozów poszybowały w górę. Z miesiąca na miesiąc gaz drożał czego skutki odczuwają już osoby, które opalają swoje domy i mieszkania piecykiem gazowym. Co więcej, wspomniany wzrost cen emisji CO2 przełożył się na podwyżki kosztów związanych z eksploatacją urządzeń na prąd.

Jakie są przyczyny inflacji

Jak uchronić się przed inflacją 2022?

Nasze oszczędności z tygodnia na tydzień tracą swoją moc nabywczą. Wchodząc do sklepów niejednokrotnie zauważamy, że w naszych wózkach jest coraz mniej towarów w porównaniu do lat poprzednich przy zapłacie rachunku w takiej samej wysokości. Opłacenie rachunków stanowi coraz większą część naszej comiesięcznej wypłaty. Osoby, zamierzające wybudować własny dom niejednokrotnie przecierają oczy ze zdumienia po prognozowanym wyliczeniu kosztów budowy… przecież jeszcze rok temu kalkulacja ta była o minimum 30 procent niższa. Ceny mieszkań osiągają rekordy a nie widać na horyzoncie polepszenia sytuacji. Co w takim razie z oszczędnościami przygotowanymi na tego typu inwestycje?

Sposobów jest kilka:

 • Kupno nieruchomości – mieszkania, domu , gruntów – dobry na to czas już minął, choć osoby, które nie zdecydowały się przed ogromną podwyżką ich cen nadal mogą ulokować swój kapitał w obawie o jeszcze gorsze czasy.
 • inwestycja w złoto – tak jak w przypadku nieruchomości w tym momencie jego ceny już nie są tak atrakcyjne jak końcem grudnia 2019 roku gdy nastąpił znaczący wzrost. Mając jednak na uwadze przyszłość – malującą się w niezbyt kolorowych barwach złoto jako „bezpieczna przystań” powinno stanowić część naszych oszczędności. Warto też rozważyć zakup srebra, które ostatnimi czasy bardzo zyskuje zarówno zainteresowanie inwestorów.
 • waluty obce – Choć cały świat doznał olbrzymich strat spowodowanych koronawirusem SARS-COV 19, jedne kraje gorzej a inne lepiej poradziły sobie ze skutkami restrykcji wprowadzonych „na swoim podwórku”. Co za tym idzie kursy walut wywołane inflacją mają się różnie – niektóre straciły w stosunku do PLN, część zaś utrzymała się na jednakowym poziomie lub zyskała. Mianem „bezpiecznej przystani” określamy waluty, które podczas wystąpienia zawirowań na rynkach mają zabezpieczyć nasze oszczędności przed stratą, utrzymać a nawet zwiększyć jej wartość. W dobie inflacji w 2022 roku bezpiecznymi przystaniami walutowymi dla naszych oszczędności mogą być : frank szwajcarski, dolar amerykański, jen i w mniejszym stopniu euro. Oczywiście tak jak w każdym z wymienionych przypadków musimy się liczyć również z możliwością straty części  z zainwestowanych przez nas oszczędności w wybraną walutę.
 • Kryptowaluty – bardzo popularnym środkiem inwestycyjnym stała się inwestycja w kryptowaluty. Zainteresowanie tym rynkiem zostało wywołane przez króla kryptowalut – Bitcoina, który na przestrzeni 5 lat dał zysk w wysokości 8000 procent !!!. Obecnie na rynkach krypto możemy zakupić setki różnych kryptowalut – niestety inwestycja w nie jest bardzo ryzykowna i wymaga przede wszystkim dużego szczęścia do momentu wejścia w panujący na rynku trend. Zarówno zyski jak i straty można odczuć po kilku dniach, tygodniach jak i również dopiero zwrot inwestycji może być kwestią czasu liczoną w latach.

Wielu ekspertów i analityków stoi na stanowisku, iż najmądrzejszym sposobem uchronienia się przed inflacją jest dywersyfikacja swoich oszczędności. W skrócie – musimy podzielić swoje oszczędności pomiędzy walutą, w której zarabiamy, walutami obcymi i inwestycją w kruszce takie jak złoto czy srebro. Dobrze też jest ulokować część swoich oszczędności w nieruchomości a przede wszystkim grunty – których cena obecnie stale rośnie ze względu na zapotrzebowanie terenów pod kolejne inwestycje firm i osób prywatnych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.