W dzisiejszym odcinku poznamy ramy stojące za jednym z najlepszych zbieraczy akcji w ciągu ostatnich 50 lat. Mario prowadzi nas przez to, o czym myśli, analizując zarówno branże, jak i firmy. Prowadzi dyskusje na temat wpływu bodźców fiskalnych i monetarnych, kosztów pracy i łańcuchów dostaw.